• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

           

BİLİMSEL PROGRAM

Toplantı Yeri: Antakya Ottoman Palace

BİLİMSEL PROGRAM (A SALONU)

22  Mart 2019 Cuma

13.30-13.45: AÇILIŞ

13.45-PANEL 1; Gerçek yaşamda kronik viral hepatitler   

Mehmet Koruk, Ramazan İdilman, Orhan Sezgin,

               13.45-14.05: İmmünosüpresif  hastalarda hepatit B yönetimi; Dünyada ve Türkiye’de gerçek yaşam verileri

                Aydın Şeref Köksal

               14.05-14.25: Gebelikte ve KBY de hepatit B yönetimi: Dünyada ve Türkiye’de gerçek yaşam verileri

               Ahmet Uyanıkoğlu

               14.25-14.45: Türkiye’de gerçek yaşam içinde kronik Hepatit C tedavisi: sorunlar çözüldü mü?

               Zeki Karasu

               14.45-15.00: Tartışma

15.00-15.30: Kahve arası

15.30-16.30:  PANEL 2; Gerçek yaşamda siroz ve karaciğer transplantasyonu

Başkanlar: Ebubekir Şenateş,Tuğrul Pürnak, İbrahim Aliosmanoğlu

 15.30-15.50: Karaciğer naklinde problemler ve çözüm yolları    

                      Remzi Emiroğlu                 

              15.50-16.10: HBV ye bağlı siroz yönetimi ve karaciğer transplantasyonu: Türkiye’de gerçek yaşam verileri

                     Mesut Akarsu

              16.10-16.30: HCV ye bağlı siroz yönetimi ve karaciğer transplantasyonu: Türkiye’de gerçek yaşam verileri

              Murat Aladağ

16.30- 17:00 Kahve Arası

17.00-17.40: PANEL  3; Siroz komplikasyonları

Başkanlar: Abulkadir Dökmeci, Hikmet Akkız,

17:00-17:20 HCC güncel yaklaşımlar: Türkiye’de gerçek yaşam verileri

Sezgin Vatansever

17.20-17.40: Hepatik ensefolopatide güncel yaklaşımlar

Murat Akyıldız

17.40-17.45: Tartışma

17.45-18.00: Kahve arası

18:00-18:50 PANEL 4. Karaciğer ve İBH’da beslenme

       Başkanlar: Kadir Demir, Ömer Topalak, Cumali Efe

 18:00-18:20: İBH da beslenme

                            Mehmet Arhan

18.20-18.40: Siroz hastalarında beslenme

                           Enver Üçbilek

18.40-18.45: Tartışma

 

23 Mart 2019  CUMARTESİ

8.30-9;40  PANEL 5.  Gerçek yaşamda inflamatuar barsak hastalıkları; Konvansiyonel tedaviler

            Başkanlar: Sedef kuran,  Abdülvahit Yükselen,  Ali Demir

08.30-08.50. Ülseratif Kolitte 5 aminosalisilik asit kullanım prensipleri ve Türkiye’de gerçek yaşam verileri

                Buğra Tolga Konduk 

08.50-09.10.  İBH’da immünomodülatör kullanım prensipleri ve Türkiye’de gerçek yaşam verileri

               Can Gönen

09.10-09.30.  İmmünomodülatör yan etkileri ve yönetimi: Türkiye’de gerçek yaşam verileri

               İlhami Yüksel

09.30-09.40  Tartışma   

09:40-10:00 Kahve arası

10:00-10:45 Gliead Uydu Sempozyumu (VEMLiDY)

                Başkanlar: Mehmet Demir, Yusuf Önlen

                10:00-10:20 Hepatit B de Karşılanmamış İhtiyaçlar

                                     Yusuf Önlen

                10:20-10:40 Yeni Bir Antiviral Ajan: Vemlidy

                                     Mehmet Demir

                10:40-10:45 Tartışma

10.45-11:00 Kahve arası

PANEL 6. Gerçek yaşamda inflamatuar barsak hastalıkları; Biyolojik tedaviler

                 Başkanlar: Hadi Yaşa, Birol Özer, Ümit Akyüz

      11.00-11:20 İBH’da adalimumab; Dünya’da ve Türkiye’de gerçek yaşam verileri

                     Filiz Akyüz                   

      11.20-11.40: İBH’da vedolizumab; Dünyada ve Türkiyede gerçek yaşam verileri

                    Yusuf Erzin

     11.40-11.50 Tartışma

11.50-12.30: Akılcı İlaç kullanım ve kapanış  

Başkanlar: Halil İbrahim Bahçecioğlu, Fatih Albayrak   

   15.50-12.30: Kronik Viral Hepatit de akılcı ilaç kullanımı ve kapanış

                     Konuşmacı: Mehmet DemirB salonu

22  Mart 2019 Cuma

 

14:00-14.30 Sözlü Sunumlar (Karaciğer hastalıkları)

                  Başkanlar: Ayşe Albayrak, Aliye soylu

14:00-14:07 BİLAL TOKA , AYDIN ŞEREF KÖKSAL  Dırekt etkılı antıvıral tedavı alan hepatıt c hastalarında hepatıt b reaktıvasyonunun değerlendırılmesı

14:07-14:14 MEHMET ÇABALAK , TAYİBE BAL  İntravezikal BCG Uygulamasının Nadir Bir Komplikasyonu: Granülomatöz Hepatit

14:14-14:21 ALİ ÇAM  Karaciğer Lezyonlarında; Ultrasonografi Kılavuzluğuyla Koaksiyal Sistem Kesici Uçlu İğne Biyopsileri

14:21-14:30 MEHMET SERTKAYA Karaciğer Kist Hidatiklerine Cerrahi Tedavi Yaklaşımları

14.30-15.00 Sözlü Sunumlar (Karaciğer hastalıkları)

Başkanlar: Fehmi Ateş,  Elif Yorulmaz

14.30-14.37 MUHARREM KESKİN.  Sıçanlarda D-Galaktozamin ile Oluşturulan Hepatitte Trimetazidine’in Koruyucu Etkisi

14.37-14:44 SABRİ ÖZDAŞ.  Safra Yolları  Obstrüksiyon Sebepleri  ve Uygulanan Tedaviler; Tek Merkez Deneyim

14:44-14:51 

14:51-15:00 YAHYA ATAYAN Gebeliğin erken döneminde gelişen akut yağlı karaciğer hastalığı

15:30-16:00 Sözlü Sunumlar (Karaciğer hastalıkları)

Başkanlar: Mehmet Asıl, Hakan Dursun

15:30-15-37 MEHMET HANİFİ KANDEMİR, YILMAZ BİLGİÇ, OSMAN SAĞLAM, YASİR FURKAN ÇAĞIN,  YÜKSEL SEÇKİN, MEHMET ALİ ERDOĞAN,  MURAT ALADAĞ, ALİ RIZA ÇALIŞKAN, SAMİ AKBULUT, MURAT HARPUTLUOĞLU.  Canlı karaciğer nakilli hastalarda anastomoz darlığı ve Helicobacterpilori ilişkisi

15:37-15:44 HASAN İKBAL ATILGAN.  Radyoembolizasyon Yapılan Karaciğer Tümörlerinin PET/BT Sonuçları

15:44-15:51 EMİNE KÖROĞLU Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Leptin Düzeyiile Oksidatif Stres İlişkisi

15:51-16:00 AHMET UYANIKOĞLU, ÇİĞDEM CİNDOĞLU, İDRİS KIRHAN, SÜLEYMAN SARİ, NECATİ YENİCE. Sonbaharda mantar zehirlenmesine dikkat!, mantar zehirlenmesi olgularının değerlendirilmesi

16.00-16.30 Sözlü sunumlar (Karaciğer hastalıkları)

Başkanlar: Murat Kekili, Adnan Taş,

16:00-16:07 KEMAL TÜRKER ULUTAŞ  Aktif Hepatit-B Enfeksiyonunda Sistemik Enflamasyon Göstergesi Olan Monosit Lenfosit Oranının (MLR) Değerlendirilmesi: Retrospektif Kohort Analizi

16:07-16:14 NURAY KEPİL Hepatosellüler Karsinom Tanısında 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

16:14-16:21 ARİF EMRE Gebelik esnasında karşılaşılan benign cerrahi acil hastalıklara yaklaşım denyimlerimiz

16:21-16:30 MEHMET BURAK DAL. KARACİĞER KİST HİDATİĞİ: CERRAHİ PROSEDÜRÜN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ

16.30-17.00 Sözlü Sunumlar (Genel)

Başkanlar: Ayhan Balkan, Nevin Akçaer Öztürk

16:30-16-37 NİLAY DANIŞ. Hemoklip ile başarıyla tedavi edilen rektal Dieulafoy olgusu

16:37-16:44 RAMAZAN DERTLİ. ''Hepatosellüler Karsinomlu(HCC) Hastalarda Sınıflandırma Sistemlerinin Mortalite ile olan İlişkisi'' 

16:44-16:51 YUSUF KAYAR . İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROM'LU HASTALARDA HASTALIĞIN ŞİDDETİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

16:51-17:00 NURETTİN TUNÇ  Kronik Fasciola Hepatika: klinik laboratuar ve demografik özellikleri

17.30- 18:00 Sözlü Sunumlar  (Genel)

Başkanlar: Mehmet Çabalak,  Arif Coşar

17:30-17-37  MEHMET SERTKAYA,  GARİP BEKFİLAVİOĞLU, ZEYNEP TÜRKMEN KURTULAN. İNSİZYONEL KARACİĞER HERNİSİ: OLGU SUNUMU

17:37-17:44 KADER IRAK, SEVDA POYRAZ, ELİF YORULMAZ . Akciğer kanseri olan hastada psödoakalazya

17:44-17:51 YASEMİN GÖKDEN. FİLİFORM POLİP ; vaka sunumu

17:51-18:00 FERUDUN SUAT GÖKÇE. Senkron mide ve Kolon karsinomu

18.00- 18:30 Sözlü Sunumlar  (Karaciğer Hastalıkları)

Başkanlar: Hilmi Ataseven, Emre Yıldırım

18:00-18:07 ALPEREN KAYALI.  KARACİĞER KİST HİDATİKLERİNDE PERKÜTAN TEDAVİ

18:07-18:14 SEZGİN VATANSEVER. Tanı öncesi kan bağışı öyküsüne göre Kronik Hepatit B’li hastaların değerlendirilmesi

18:14-18:21 FEVZİ KURT, CEM SEZER.  Endoskopi ile tanı konulan midede ektopik pankreas dokusu :olgu sunumu

18:21-18:30 ZEYNAL DOĞAN, SEZGİN BARUTÇU. AKTİF ÜLSERATİF KOLİT SEYRİNDE KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİNİN  NADİR BİR NEDENİ: BUDD-CHİARİ SENDROMU

18:30-18:37 AHMET UYANIKOĞLU, ATİLLA ÇİFTÇİ.  Nonspesifik gastrointestinal şikayetleri olan ve 2 yıl sonra tanı konulan ileoçekal tüberküloz: olgu sunumu

18:37-18:44 Ulvi Demirel.  HBV ve HDV’ya Bağlı Gelişen HCC’de Portal Ven Trombozunun sağkalım Üzerine Etkisi 

18:44-18:51 SERKAN CERRAH, AHMED RAMİZ BAYKAN.  Nadir Görülen Bir Laparoskopik Kolesistektomi  Komplikasyonu: Hepatik Arter Psödoanevrizması

18:51-19:00 MUSTAFA SALİH AKIN. KRONİK DELTA HEPATİTLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE PEGİLE-İNTERFERONLARIN ETKİNLİĞİ

 

23 Mart 2019  CUMARTESİ

08.30-9.00 Sözlü sunumlar ( İnflamatuar barsak hastalıkları)

Başkanlar: Ergün saraçoğlu, Abdurahman Şahin,

08:30-08:37. Nimet Yılmaz Ülseratif Kolit; 158 vakanın analizi; tek hekim, tek merkez verileri

08:37-08:44. ÇAĞDAŞ KALKAN.  ADALIMUMABTREATMENT ANDATHEROGENIC INDEX IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASES

08:44-08:51. ÇİĞDEM ÇOŞKUN. İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARINDA GÖZ BULGULARI

08:51-09:00 EYLEM AKBAY , ÖZLEM GÜL UTKU. Fistülizan Tip Crohn Hastalığında Kısa süreli Adalimubab Kullanımı Başarı Sağlar mı?

09.00-9.30 Sözlü sunumlar (İnflamatuar barsak hastalıkları)

Başkanlar: Şerif Yılmaz, Şule poturoğlu

09:00-09:07 REMZİ BEŞTAŞ  Ülseratifkolitin nadir ekstraintestinal bulgusu pyodermagangrenozum.

09:07-09:14 YUSUF ÇOŞKUN.  Prodromal süre Crohn hastalığında prognozu etkiler mi?

09:14-09:21 SEZGİN BARUTÇU Ülseratif kolit aktivite belirlemesinde ortalama trombosit hacmi ve kırmızı hücre dağılım genişliği fekal kalprotektin kadar anlamı olabilir mi?

09:21-09:30 geri çekildi

11.00-11.30  Sözlü sunumlar (İnflamatuar barsak hastalıkları)

Başkanlar: Oğuz Üsküdar, Fatih Albayrak

11:00-11.07 BÜLENT ALBAYRAK. ÜLSERATİF KOLİT SEYRİNDE NADİR GÖRÜLEN KOLONİK STENOZUN HİKAYESİ

11:07-11:14 DENİZ KOÇ, MURAT SEĞİN. İnflamatuar Barsak Hastalıkları Aktivite Değerlendirilmesinde Kırmızı Hücre Dağılım Genişliğinin Rolü

11:14-11:21 EYLEM AKBAY, ERDEM AKBAL, ŞENGÜL BEYAZ.  İnflamatuar Barsak Hastalıklarında, Aktif ve Remisyon Dönemlerinde Nöroendokrin Hormon Seviyelerinin Karşılaştırılması

11:21-11:30 MEMDUH ŞAHİN  The role of Tacstd-2 level in hepatitis C patients

11:30-12:00 Sözlü sunumlar (Karaciğer)

Başkanlar: Banu Kara, Kader Irak

11:30-11:37 Yusuf Dibek. Tenofovir Kullanımına bağlı hipofosfatemi ve böbrek fonksiyon testlerinde artış

11:37-11:44 SERKAN YARAŞ.  KRONİK HEPATİT HASTALARINDA ULTRASONOGRAFİK 2 BOYUTLU KARACİĞER ELASTOGRAFİSİ İLE NONİNVAZİV  FİBROZİS BELİRTEÇLERİYLE (APRİ VE FİB4)   ANLAMLI  KORELASYON GÖSTERİR

11:44-11:51 Esra Oflazoğlu. Tenofovir disoproksil Fumarat kullanan hastalarda sağlık uygulama tebliğine göre tenofovir alafenamid endikasyon sıklığı:Erken sonuçlar

11:51-12:00 ÖMER TOPDAĞI. WİLSON HASTALIĞINDA FULMİNAN SEYİR VE GEBELİK